Läst litteratur!

Klicka på länkarna för att komma till respektive inlägg om boken!

LÄSTA UNDER 2013

Lär och lek med surfplatta i förskolan av Lena Gällhagen och Elisabet Wahlström
     del 1

LÄSTA UNDER 2012


Portfolio i förskolan - att komma igång av Göran Krok och Maria Lindewald
     del 1

Vad berättas om mig? av Bente Svenning
     del 1

Varför pedagogisk dokumentation? av Hillevi Lenz Taguchi
     del 1

Barn som inte leker av Marie-Louise Folkman och Eva Svedin
     del 1

Det tidiga språkbadet av Rigmor Lindö
     del 1

Att fånga lärandet - pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier av Christina Wehner-Godée
     del 1

Aktionsforskning i förskolan - trots att schemat är fullt av Monica Nylund, Cecilia Sandback, Barbro Wilhelmsson och Karin Rönnerman
      del 1

Utbildningsvetenskap i förskolan av Bim Riddersporre och Sven Persson
      del 1


LÄSTA UNDER 2011

Skapande barn - att arbeta med bild i förskolan av Stina Braxell
      del 1

Att göra lärandet synligt Barns lärande - individuellt och i grupp  av Project Zero och Reggio Children
       del 1
       del 2
       del 3

Småbarns bild- och formskapande av Ann Granberg
      del 1


Pedagogiska kullerbyttor av Karin Wallin
      del 1
      del 2
      del 3

Förskola i utveckling av Skolverket
     del 1
     del 2
     del 3

CHILDREN, ART, ARTISTS the expressive languages of children, the artistic language of Alberto Burri av Reggio Children
     del 1

Barns estetiska läroprocesser av Tarja Häikiö
     del 1


Varför pedagogisk dokumentation? av Hillevi Lenz Taguchi
     del 1

Lyssnandets pedagogik av Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi
     del 1

Portföljmetodikens möjligheter av Kerstin Bern, Dana Frööjd, Bellita Torén
     del 1