lördag 24 maj 2014

Nya vindar

Här har det varit tyst ett tag. Mycket därför att jag inte vetat riktigt vad jag ska skriva. Det har varit en turbulent tid med mycket tankar fram och tillbaka. Jag trivs som de flesta redan förstått väldigt bra på min nuvarande förskola, med de barn och kollegor som finns där. Men nu blåser förändringens vindar. Jag behöver förändring och utveckling. Som en gammal kollega påpekade så har jag arbetat på förskolan sedan 2006 och ständigt jobbat framåt och vidare mot ett arbetssätt som stämmer med våra grundtankar. Nu har jag nått så långt som jag känner att jag kan komma här. Förskolan behöver någon annan som tar över rodret och kommer med idéer för att inte fastna i mina tankar, jag har en tendens att vara påstridig i det jag tror är rätt även om jag givetvis backar ibland och aldrig gör något utan att först diskutera med kollegorna. Så för att såväl förskolan som jag ska kunna fortsätta att utvecklas har jag under våren sett mig om efter olika möjligheter till förändring och utmaning.

Nu är den tiden inne! Förändringen består i att jag till hösten börjar arbeta på fritidshem vilket kommer att bli en stor utmaning för mig som bara arbetat i förskolans värld om än med visst samarbete med skola och fritidshem. Oavsett var jag hamnar om tio-tjugo år så tror jag att en insikt i och erfarenhet från de olika skolformerna är en otroligt viktig del för att man som pedagog ska kunna jobba för så mjuka övergångar som möjligt. Jag har inte skrivit så mycket om det här men en stor del av den pedagogik jag tror på och brinner för är att skapa så mjuka övergångar mellan skolformerna som möjligt för alla barn. Själv äter jag varje dag i skolans matsal med de äldsta barnen på förskolan hela det sista året innan flytt till förskoleklass och fritids. Under våren är målet att någon gång per vecka samverka med skola och fritidshem genom små enkla medel som att gå ut tidigare med de äldsta för att kunna vara med på rasten. Eller att på fredagarna "byta barn" med fritidshemmet ibland. På så vis lär barnen känna de pedagoger som arbetar med skolans yngsta elever och bibehåller kontakten med de barn som gått hos oss på förskolan de senaste åren. De lär också känna lokalerna och övar sig på den frihet under ansvar som kommer med att börja i förskoleklass och på fritidshemmet.

Vi har som jag tidigare påpekat en oerhörd fördel i att det bara finns en förskola, en skola och ett fritidshem inom upptagningsområdet i och med att vi återfinns i ett jordbrukslandskap. Alla skolformerna finns också i samma byggnad och all personal har gemensamt personalrum. Möjligheterna till mjuka övergångar är därför stora. Jag tänker att det måste vara mycket svårare att få till dessa mjuka, trygga övergångar exempelvis i en storstad där barnen kommer från, ibland ganska många, olika förskolor till en och samma skola. Då kan man vara glad att få till ett eller ett par möten under våren för de kommande eleverna. Jag vet att det pågår diskussion och forskning inom detta område och det intresserar mig mycket att få ta del av resultaten och delta i diskussionerna kring övergångarna. I och med min egen förestående övergång till fritidshem och skola kommer troligtvis detta intresse öka ytterligare!

Hur det blir med bloggen Förskoleliv framöver vet jag inte. Antingen fortsätter jag att skriva här eller skapar en parallell blogg i ämnet Fritidshem...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar