lördag 26 april 2014

Utveckling

Det senaste halvåret har inneburit många förändringar i mitt liv vilket också gjort att jag utvecklats såväl i min yrkesroll som på det personliga planet. Mitt intresse och engagemang för allergikers rättigheter har ökat vilket lett till en mycket större kunskap kring allergier i skolan samt förståelse för situationer som kan uppstå.

Den första kursen i didaktik som forskningsområde med utvecklingsfokus är snart till ända och jag känner hur jag blir mer och mer teoretisk, om än med praktisk förankring, i min yrkesroll. Vetenskaplig grund har alltid betytt mycket för mig men nu har detta ökat och jag känner att jag har en stabil grund. Nu vill jag fortsätta att utvecklas och se vad jag kan åstadkomma!

Engagemanget på nötallergifronten har resulterat i att jag lärt mig mycket på vägen. Jag har till exempel varit initiativtagare till en samverkan mellan olika instanser och grupper i ämnet, varit sammankallande till ett möte som vi hade idag och som jag också var samtalsledare för. Jag gillar att bringa struktur i oordning och att få flera personers olika kunskaper att tillsammans nå en högre gemensam nivå.

Som med allt så är mitt motto:
Dialog och diskussion föder nya tankar som leder till utveckling i ständig symbios!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar