lördag 1 mars 2014

Läsning i förskolan

Det pågår en het debatt kring ämnet läsförståelse inom det svenska skolväsendet. En vinkel på detta har varit att vi som arbetar inom förskolan läser för lite, fel material och på fel tider. Detta känns för mig oerhört främmande men det kan bero på att jag alltid haft ett intresse i barnlitteratur och skrev mitt examensarbete kring just litteratur i förskolan. Därav har jag också haft ett medvetet förhållande till läsning i förskolan. Jag vet att mina kollegor genom åren också välkomnat läsning. Jag tror också att de flesta förskolor inte känner igen sig i den beskrivning som speglas i media just nu. Man kan dock inte blunda för det faktum att en sak ofta får stå tillbaka mot en annan när fullt fokus helt plötsligt ska vara på en sak. Lärare är bara människor. Vi strävar mot utveckling men oftast blir det kanske inte tid till alla delar samtidigt.

Exempelvis lade många om innehållet i sin verksamhet när det först kom larmrapporter om att vi måste jobba mer med teknik och naturvetenskap i förskolan. Man gjorde experiment och utflykter på löpande band och tänkte över det pedagogiska rummet utifrån hur det kunde stimulera barnens tankar kring detta. På en del ställen kanske på bekostnad av en central läsplats.

På min förskola har vi haft tur. Vi är alla måna om läsning och litteratur i olika genrer. Vi har ett mysrum med böcker och dämpad belysning plus en stor vrå med mysgrop och soffa under sänghimlar för att skapa ett rofyllt hörn. Så hos oss får barnen många olika slags texter, sånger och språklekar. I många fall även tecken som stöd. Vi har också en stor ateljé där vi bygger och målar utifrån barnens egen kreativitet. Men i ärlighetens namn har väl istället teknik och naturvetenskap en lägre prioritet hos oss. Givetvis är vi medvetna och lyfter diskussioner, köper in material och försöker utmana oss själva likväl som barnen. MEN det går inte komma ifrån att förskolor med olika profil alltid kommer att släppa ifrån sig barn med olika kunskaper. Lösningen är dock inte ett hårdare styre uppifrån om hur en förskola ska vara, då kommer oerhört många förskolepedagoger byta yrke. Det gäller istället att inspirera till självkritik, att utvärdera sig själv som pedagog, arbetslaget som sådant och det arbetssätt man har. Ingen kan kopiera ett arbetssätt från en annan förskola rakt av, alla måste få följa sina egna planer och sitt eget arbetslags utveckling. Utifrån läroplan och skollag.

För i ärlighetens namn vill vi inte heller ha likadana barn som svarar likadant på alla frågor.

Vi vill ha moderna, utåtriktade, självsäkra och kreativa barn. Problemlösande och självständiga barn. Hjälpsamma och kamratliga barn. Glada barn.

Jag föredrar att tänka utifrån FÖRMÅGOR snarare än i direkta KUNSKAPER.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar