fredag 8 november 2013

utvärdering av mig själv

När det snart är dags för medarbetarsamtal i kommunen så är det också dags att rannsaka sig själv på många punkter. Detta är oerhört viktigt och för egen del väldigt givande eftersom jag kan se framåt och planera därefter. Mitt problem var att komma på långsiktiga och kortsiktiga mål men det kom jag till slut också fram till det också.

Mina positiva egenskaper:

 • Jag har en konstant strävan efter utveckling 
 • Jag får saker gjorda
 • Jag är positiv och försöker se det positiva även i motgångar
 • Jag ger gärna positiv feedback till kollegor
 • Jag tar såväl enkla som svåra samtal
 • Jag är bra på att använda digital teknik såväl själv som med barnen
 • Jag är bra på att använda pedagogisk dokumentation som grund för reflektion
 • Jag vill ha koll på gällande regler för det mesta t.ex IKT-hantering
Mina mindre positiva egenskaper
 • Jag kan ha svårt att släppa jobbet ibland
 • Jag kan ha svårt att fokusera på nuet utan har tankarna längre fram
 • Jag kan prata för mycket när jag blir nervös
 • Jag kan ibland relatera till mitt privatliv lite för mycket i samtal
Jag behöver utveckla
 • En förmåga att stanna i nuet
 • Mer insikt om organisationen inom kommunen
 • En djupare insikt i gällande lagar, regler och rutiner. 
 • Mitt ledarskap eftersom jag fått ökat IKT-utvecklingsansvar
Detta satsar jag på att göra för att nå mina utveckllingsmål
 • Göra avslappningsövningar och börja på yoga
 • Studera kommunens hemsida och förhöra mig om olika delar av organisationen under möten.
 • Genom diskussioner med kollegor samt söka på internet efter gällande texter.
 • Öva! Och fråga kollegorna vilket stöd de vill ha i sitt IKT-utvecklande arbete.
Såhär skulle jag vilja utveckla mitt arbete
 • Genom att tänka utifrån "Two stars and a wish" i arbetet med barn och i samtal och möten. Att alltid avsluta med två positiva tankar/omdömen och en önskan om ev förändring/utmaning.
 • Fortsätta vårt arbete för ett positivare arbetsklimat. Den viktigaste frågan att våga fråga i arbetslaget tror jag är: "Hur tänkte du när du gjorde/sa så?" och veta att mottagaren inte blir stött. Vi har kommit väldigt nära det målet men det går alltid utveckla.

1 kommentar:

 1. Hej! Kul att se hur andra tänker kring medarbetarsamtalet. Väldigt konkret och genomtänkt av dig, ungefär som jag själv brukar vara. Modigt av dig att dela med dig av något som ändå känns så pass privat.

  SvaraRadera