lördag 16 november 2013

IKT-didaktik...

...finns det någon uttalad sådan för förskolan i dagsläget? Eller är det helt enkelt upp till oss som arbetar idag att utforma en sådan som fungerar? Jag har de senaste månaderna funderat en del kring detta. Delvis pga min didaktik-utbildning och det arbete som jag håller på att skriva där men också pga mitt IKT-utvecklinguppdrag inom enheten. Genom att utgå från de klassiskt didaktiska frågorna och lägga till några modernare från t.ex Dewey så har jag skapat mig ett "frågebatteri" att utgå från i samtal med kollegor och andra men också att ha som grund för mitt eget arbete.  

Det jag skulle vilja ha är en mer djupgående litteraturlista kring IKT-arbete i förskolan men jag är väl medveten om att just det saknas just nu. Det finns flera bra böcker på en mer "basic"-nivå som passar många, kanske till och med de allra flesta, som arbetar inom förskolan men inget för oss som ska arbeta utvecklande.

Vi köper in såväl

"DOKUMENTERA OCH SKAPA MED LÄRPLATTA"  av Monica Niemi, Askunge förlag
som
"LÄRPLATTA OCH MATEMATIK" av Erika Olsson, Askunge förlag
och
"LÄR OCH LEK MED SURFPLATTA I FÖRSKOLAN" av Lena Gällhagen och Elisabeth Wahlström, Natur&Kultur

som inspirationslitteratur till förskolorna men till IKT-pedagogerna, till mig som IKT-utvecklare och till förskolechefen finns det inget lättillgängligt material vad jag hittat hittills. Det som finns är artiklar på Skolverkets hemsida, en rapport från Statens medieråd "Småungar och medier" och lite uppsatser bl.a. "Bland appar och nappar" av Anna Olsson.

Jag efterlyser också tydliga direktiv på lagar och regler kring IKT-användning i förskolan från Datainspektionen. Gärna i samarbete med Skolverket inklusive tydliga kopplingar till läroplan och liknande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar