söndag 6 oktober 2013

Politik.

Vad trött jag blir på tragglandet om katederundervisningens vara eller icke vara, om läxors vara eller icke vara och om betyg långt ner i åldrarna eller ej. Jag vet inte vilket parti jag ska rösta på för alla är fast i gamla hjulspår.

Visst tror jag på en läxfri skola byggd på lusten att lära utifrån individens sug på kunskap. MEN samtidigt får man inte glömma att ELEVER inte är en homogen grupp. Det finns en uppsjö av olika lärstilar och alla barn kan inte ta till sig antingen katederundervisning ELLER lösare tyglar med stort eget ansvar. Kan man inte hitta en lösning där de elever som vill nappar på "flipped classroom"-principen och tittar på lärarens förberedda lektion och jobbar efter det. Det borde passa de som är självgående i sin studiestil. Sedan kanske man behöver några platser längst fram med vanliga skolbänkar för de som behöver sin space med nära till pedagogen, ha en kort men tydlig minilektion för dessa och ägna resten av lektionen med att hjälpa, stötta och svara på frågor. Någon kanske är uppe på nästa årskurs mattebok och behöver utmanas genom att få delta i projektarbete med de barnen medan andra behöver mer ensamarbete och inte mår bra av alla dessa grupparbeten.

Jag själv har alltid haft ett skriande behov av katederundervisning. Jag älskade Wales Karlsosns strikta matematiklektioner och Elisabeth Bhiladvalas tydliga lärarroll. Jag gjorde oftast läxorna med glädje eftersom jag tyckte att själva lärandet var roligt men jag hade däremot riktigt svårt när man tvingades till eget ansvar samtidigt som jag såg andra som hade tvärtombehoven. Jag har alltid varit en "jobbig" elev som ifrågasatt VARFÖR jag ska lära mig ditten och datten och velat ha en realistisk motivering till detta. Det funkar inte med svaret att "det kan ju vara bra att kunna om du står i TV på frågesport utan möjlighet att googla..."

Jag ser fortfarande detta behov hos mig själv och jag tar ofta och gärna med mig jobbet i min fritid och twittrar och bloggar om förekolerelaterade saker utanför arbetstid. Men det är MITT sätt att vara. Andra kan bli låsta av att tvingas göra läxor eller blir stressade av att jag är intresserad på min fritid.

Se till alla elevers bästa och skit i partiprinciper. Allt är inte SVART eller VITT.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar