söndag 22 september 2013

Fri lek.

Det skrivs oerhört mycket om vikten av fri lek i förskolan. Men min fråga lyder: Vad är fri lek? Finns det? För mig är barnens lek alltid beroende av vad vi erbjuder. Vad har vi för material på förskolan? Hur är miljöerna uppbyggda? Vad har pedagogerna för förhållningssätt? Hur ser barngruppen ut?

Se på oss på min arbetsplats just nu. Vi har behov av att sänka ljudnivån och ser då helst att "vildare" lekar sker utomhus. Därför bygger vi om miljön så att den inte ska inbjuda lika mycket till "spring-och-skrik"-lekar.

När det vistas uppemot 20 barn i samma lokaler samtidigt kan också många barn behöva stöd i att hålla kvar vid en lek i taget. Därför har vi i vår hall ett antal temaleklådor som vi kan lyfta ner. ex pirat, bilar, pippi, bockarna bruse (dramalek), sjukhus etc. Vi har valt det mesta av innehållet i dessa lådor utifrån de behov och tankar vi sett hos barnen och gruppen. I de övriga rummen är det mestadels vi pedagoger som valt vad de ska innehålla även om vi utgått från barnens tankar och pratat med barnen vid vissa förändringar. Ex så byter vi ut spelen i spelhyllan om barnen ger uttryck för att de gamla börjar bli tråkiga..Visst har vi bygglek hos oss men det är vi pedagoger som till störst del valt och köpt in materialet som finns där...På gården har vi ett antal fasta lekredskap, cyklar, hinkar, spadar, rör etc men återigen är det inte barnens val. Det är det utbud som finns så barnen leker utifrån de ramarna. I klätterhuset finns t.ex en disk där barnen nästan per automatik börjar leka affär och säljer glass. Skulle de ha gjort det om inte klätterställningen sett ut så?

Detsamma gäller även då man inte har några lekredskap alls. Om man befinner sig i skogen med barngruppen blir det oftast speciella lekar där utifrån det som skogen har att erbjuda. Om vi befinner oss på en stor gräsmatta blir det lätt jaga-lekar som "datten" eller "kull"...

Så min fråga återkommer: VAD ÄR FRI LEK? Är den fri? eller är den skapad av oss vuxna?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar