fredag 14 juni 2013

Utvärdering

Idag kan jag utvärdera vår utvärdering! Bättre utvärdering av året som gått har vi nog aldrig haft tror jag. Mycket tack vare att vi tog oss tid att göra en ordentligt genomtänkt verksamhetsplan i början av höstterminen. Nu hade vi konkret text att utgå ifrån. Hur har vi jobbat och vad vill vi förändra inför hösten. Utifrån denna utvärdering tror jag att vi med ganska stor lätthet kan skapa en ny verksamhetsplan efter sommaren! Så mitt tips till alla därute: TA er tid att göra upp en verksamhets plan där ni beskriver vilka teorier ni arbetar utifrån och varför, vilka era piroriterade mål är och hur ni vill jobba med dessa samt hur ni tänker att ni får in övriga läroplansmål i verksamheten. Lägg därtill hur ni planerar att dokumentera och varför detta.. Sedan kan ni utvärdera utifrån likabehandlingsplan och verksamhetsplan. Det kändes mycket givande att kunna diskutera utifrån ett tryckt dokument!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar