fredag 26 april 2013

Juridik.

Man lär sig något nytt varje dag.

Idag har jag varit på ett härligt eftermiddagsmöte med IKT-nätverket för Sjuhärads förskolor i Borås och där kom vi bl.a. att prata om upphovsrätt i förskolan. Jag var ju på seminarie senast igår där det t.ex. tipsades om att man kan fota sidorna i en bok och med projektorns hjälp få upp dem i storbild på väggen. OLAGLIGT och kränkande mot upphovsrätten. Då kom vi in på alla dessa flanosagor som finns ute i Sveriges förskolor, ni vet de där som någon har lagt timmar på att kalkera av med smörpapper för att det ska synas att det är "Totte hos doktorn". OLAGLIGT. Men det som jag aldrig tänkt på och säkert brutiti mot någon gång är när man en regnig dag eller som tema-final visar en passande film, kanske en Disney-film som passar in... OLAGLIGT! Om vi gör dessa saker kan våra förskolechefer få det hett om öronen och i vissa fall även fängelse!

Apropå olagligheter så har jag de senaste veckorna märkt att det finns en viss okunnighet bland kunniga på fältet iPad. I alla fall vad gäller sådant som är OLAGLIGT. Vad jag har förstått av de som faktiskt läst Apples avtal noga så är mycket luddigt och svårt att tolka men som huvudsak kan man säga att de gäller för PRIVAT bruk dvs.

  • Jag får, som privatperson, koppla flera apple-produkter till mitt konto men då är det för PRIVAT bruk.
  • Jag får som förskola/enhet/kommun INTE koppla flera iPads till samma konto då detta inte räknas som privat bruk och enskild användare. 
Detta innebär alltså att det är OLAGLIGT att koppla flera iPads till samma konto och synka fram och tillbaka för att få massa appar billigt. Jag vet att många förskolor till och med fått direktiv att de SKA göra så men troligtvis av någon som tolkat på sitt sätt. Det är ju så att bara för att man KAN göra något så är det inte LAGLIGT. För att man så att säga ska "ha ryggen fri" ur juridisk synpunkt så gäller rekommendationen 
ett konto-en iPad. 

Givetvis pratade vi om mycket mer men detta är något som någon borde ta och reda i tycker jag. Personal från Apple exempelvis! Skapa en lösning för skolor och förskolor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar