söndag 14 april 2013

IKT i styrdokumenten....

....eller snarare bristen på detta är något som jag funderat över i helgen... Ja, jag VET, man ska släppa jobbet över helgen MEN just nu finner jag detta intressant... Igår läste jag igenom Lpfö98 i jakt på direkta formuleringar runt IKT. Är det någon som hittat detta så kan ni gärna hojta, för jag hittade det inte. Idag satt jag och läste kapitlen 1-8 i skollagen dvs de första sju som innefattar de flesta skolformer samt det kapitel som behandlar förskolan. Återigen på jakt efter IKT-formuleringar. Och kammade i stort sett noll. Däremot är jag glad för att arbeta i en kommun med driv framåt. Med målet att vara en av de 25 bästa skolkommunerna varje år och med en väl genomarbetad IKT-plan. I denna plan hittar jag mycket konkreta tankar runt IKT i förskolan. Men var står det egentligen att vi ska pyssla med detta? Jag älskar det ju och tycker att det är ett fantastiskt hjälpmedel. För mig känns det självklart att vi ska ligga i framkant med rätt digitala verktyg för informations. och kommunikationsteknologi men samtidigt förstår jag den kritik som finns mot IKT i förskolan.

Fördelar:

 • Vi får tillgång till mer direkta sätt att dokumentera genom t.ex blogg, film eller fotoredigering.
 • Vi kan lätt koppla upp oss mot en projektor och engagera hela barngruppen på en gång.
 • Barnen har mycket stora möjligheter att ta till sig skriftspråket på OLIKA vis och därmed också större möjligheter att hitta sin väg in i skriftspråket när de kommer till den punkten.
 • Alla väsentliga rena kunskapsämnen som t.ex matematik kan nås genom olika vägar och för en del barn är ett dataprogram eller en app den bästa vägen.
 • IKT är ett stort stöd i arbetet med speciella behov såsom t.ex motoriksvårigheter.
 • Vi kan stötta barnen i deras utvecklande av "etik-på-nätet"-förnuft. Många yngre skolbarn har smartphones idag och förväntas kunna hantera allt vad det innebär. Bl.a. Instagram och Facebook.
 • Vi kan erbjuda teknik och verktyg som en del barn inte har tillgång till hemma och därmed ge barnen någorlunda likvärdiga förkunskaper som sina kamrater när de kliver in i skolan.
 • IKT kan främja samarbete och socialt samspel (i alla fall i vår barngrupp) om barnen förväntas vara två eller flera. De måste då visa varandra hur de tänker genom t.ex att peka, förklara eller utveckla egna tekniker för rättvisetänk. Barnen turas om!
 • och säkert en hel del till som jag inte kommer på ikväll....

Nackdelar:
 • Det finns ingen forskning på hur dagens strålning påverkar dagens barn.
 • Vissa barn kan ha väldigt mycket data- och iPad-tid hemma och skulle kanske behöva förskolan som en IKT-fri plats och bara leka men dras till vår teknik. Vi måste hitta en balans.
Jag tror att jag förstår tänket runt våra styrdokument dock. Sammanfattningsvis så gäller det att förskolan ska hänga med i omvärlden och basera sitt arbete utifrån forskning. Vilka medel och vilken teknik man väljer att använda är således upp till var och en men vi kan inte blunda för att IKT är en stor del av dagens samhälle. Alltså är det en del som borde ingå i vårt arbete. Det finns gällande forskning som påvisar nyttan med IKT, likväl som de eventuellt skadliga effekterna i förskolan. Därför är det vår uppgift som pedagoger att hitta en balans i vårt arbete där IKT ingår som en naturlig del i verksamheten och där det inte blir t.ex "iPad-hajp" så fort paddan plockas fram.

Jag tror att vi har kommit en bra bit på vägen i detta arbete på vår förskola och sedan vi lärde oss det här med BEGRÄNSNINGAR så vågar vi ge barnen paddan ännu mera. Detta är ett ämne som jag hoppas att jag kommer lära mig MYCKET mera om det närmaste året!

2 kommentarer:

 1. Det här har väl med IKT att göra: "Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver."

  Liksom målet: "utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar"

  SvaraRadera
 2. Jag håller helt med dig där. Jag som har "IKT-glasögonen" på ser ju massor av möjligheter till att utnyttja IKT för att nå upp till målen MEN det är ju ändå en tolkningsfråga. Eftersom det inte står uttryckt att informations- och kommunikationsteknik SKA eller BÖR användas så är det ändå en tolkningsfråga för varje kommun eller till och med enskilda förskolor i vissa fall. Personligen tycker jag att det borde ingå som en del i att söka nya fakta eller bara för att följa med i dagens samhälle och skapa möjlighet för varje barn att få en likvärdig utbildning MEN eftersom det inte står så är det valbart. Ett exempel på detta är ju t.ex att man inom waldorfpedagogiken avråder från att använda tekniska media med barnen för att detta ska stimulera barnens fantasi. Visst det kanske det gör MEN hur jämställda med sina jämnåriga kamrater kommer de vara när de går ur skolan?

  SvaraRadera