onsdag 6 mars 2013

Mångkultur.

Vad innebär det? Egentligen? Vad är kultur? Hos oss har vi börjat fundera och har efter noga övervägande bestämt att vi inte har tillräckligt mycket material för att skapa ett naturligt klimat i vårt mångkulturella arbete.

Förskolan ligger på landet en bra bit från storstadens puls och vi har inte så många naturliga möten med andra kulturer och familjer som gör avsteg från "normen" i dagens samhälle hos oss. Då åligger det oss på förskolan att så naturligt som möjligt inlemma detta i vår verksamhet. I vår beställningslista just nu ligger dockor från Rubens Barn, framställda just med tanke på mångkultur. De härliga uttrycken i dockornas ansikten och den tunga rumpan hoppas vi ska framkalla en annan sorts lek än de hårda dockorna som till och med används som vapen ibland... Vi vill också köpa in pussel som framställer fyra olika sorters familjer som t.ex familjer med utländsk härkomst eller en förälder i rullstol.. Barnen är intresserade av olika språk och därför skaffar vi apparna TicTic på tre olika språk så att barnen kan växla mellan dem.

Apropå språk så är ju en aspekt av kultur den kultur i form av musik, bild, drama och annat skapande som vi omger oss med varje dag. Jag tänker att vi skapar ju en viss kultur hos oss. På vår förskola. Vad vill vi ha för kultur här? Vi vill skapa en tillåtande atmosfär som främjar eget tänkande och problemlösning i såväl vårt skapande som i lek och konflikter. Vi vill att barnen känner sig delaktiga. Vi börjar med Förskolemöte i morgon och hoppas att vi, på sikt, kan få in detta som en så pass naturlig del i verksamheten att barnen känner trygghet i att framföra sina åsikter och tankar och att de ökar sin förmåga att stå för dessa tankar men också skapa ett klimat där det är tillåtet att ändra sig. Givetvis jobbar vi aktivt med att detta ska genomsyra vår verksamhet men det är alltid bra att fokusera lite extra ibland!

1 kommentar:

  1. Akta er för att avbilda människor av utländsk härkomst. Det kallas numera lätt rasism. Sådant är läget i vårt land för tillfället.

    SvaraRadera