onsdag 20 februari 2013

Tankar, förändringar och nytänkande.

På vår förskola försöker vi bolla barns inflytande och delaktighet i planeringen av vår verksamhet med olika delar som vi nu tänkt fokusera mer på. Just nu bygger vi på förra årets studier av hur vi arbetar med språket. Vi har/gör redan:

 • praxisfigurer som bor i en hylla och där vi leker fram ljuden med barnen.
 • babblarna bor också på ett hyllplan. Det materialet är ju dock lite begränsande om man inte använder alla extremt avancerade delar vilka varken vi eller barnen förstår.. Men just figurerna och deras språk finns.
 • Hopphatten och Sånghatten på DVD vilka vi kör på projektorn när barnen ber om det och ibland på vårt initiativ.
 • tre olika språklådor av trä: rim, motsatser och hör-i-hop
 • ett hyllplan med spel med språkligt mål. t.ex rim-memory, "kan du låta så här?" och spel med ABC-innehåll.
 • vi har en valtavla där såväl de äldsta som de allra minsta kan visa vad de vill leka med och fatta beslut.
 • På många ställen i verksamheten finns bilder med tecken för att förstärka språkutvecklingen hos alla. 
 • Vi pedagoger tecknar till alla i den mån vi kan vilket visat sig vara väldigt givande framförallt bland de som inte fått det talade språket än. 
 • Vid matsituationer såväl som i lek och aktiviteter kopplar vi ihop med sånger och ramsor som vi kan.
 • En samlingsmatta där samlingstavlan, sångkort och ramskort ligger framme för barnen att använda både själva och tillsammans med en pedagog när som helst under dagen.
 • Vi sjunger när vi tvättar händerna, vi sjunger fruktsången före frukten, vi sjunger en "varsågod-och-ät -sång" med de barn som äter på avdelningen, vi sjunger spontant i leken.
 • Vi ramsar om olika leksaker, vi ramsar i pedagogledda lekar, vi rimmar före frukost och mellanmål..
 • Vi försöker att prata tydligt med barnen vid alla tillfällen under dagen.
Nu har vi bestämt att vi ska utöka detta språkliga arbete med en språkstimulerande samling varje dag. För att inte störa barnens rätt till egna projekt och egna beslut samt för att skapa en större valfrihet har vi nu två samlingar; En på förmiddagen och en direkt efter lunch. På förmiddagen kan alla som vill delta och vill de inte så kan de fortsätta med det de håller på med, på den samlingen efter lunch deltar bara de barn som inte vilar eller sover och på denna samling lägger vi alltså mer krut på språket. Jag tror att man kan vara ganska säker på att alla barn väljer samling minst några gånger i veckan men det ska bli intressant att följa upp.

Jag har innerst inne lite svårt för det tänket att man måste ha en enskild samling för just detta eftersom det ju faktiskt är så att en engagerad pedagog kan skapa språkstimulerande tillfällen i alla dagens aktiviteter. För mig känns det lite som en tillbakagång till det gamla traditionella och från läroplanen men SAMTIDIGT så ser jag att barnen tycker att det är roligt med samling och därför VILL jag erbjuda det också, men med den moderna twisten att det är frivilligt. Om man tvingar ett barn som inte vill ha samling att ändå sitta kvar i ringen tänker jag att man på ett sätt kränker både det barnet och de barnen som faktiskt vill ha samling. Dagen blir förstörd för alla.  

Ofta tror jag att flanosagor, sagolådor och sångpåsar tenderar att glömmas bort bland nytänkandet men vi försöker att erbjuda det också för om man har gjort en saga några gånger så kan barnen själva spela den sedan. 

Nu letar jag alltså med ljus och lykta efter språkstimulerande sånger, ramsor och sagor (både böcker och flano) som behandlar temat TILLSAMMANS- som handlar om kompisskap, ansvar samspel och samarbete. Alla tips mottages tacksamt!

Hur som helst så är det ju roligt även med styrda aktiviteter ibland men vi får inte förstöra barnens rätt att bygga en jättestor tågbana eller ett slott av klossar och lösa alla problem som kan uppstå där bara för att vi tycker att samling är viktigare. Barn lär sig hela dagen, hela tiden. Det får vi inte glömma. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar