lördag 12 januari 2013

Ipad som mångkulturellt verktyg

På vår lilla förskola är det inte lätt att hävda sig i den stora världen. I vår har vi tänkt utöka arbetet med mångkultur inom kommunen i stort och vi har börjat fundera kring hur vi ska göra hos oss. Nu börjar tankarna landa och vi kan bygga vidare utifrån vårt TILLSAMMANS-projekt. Vissa barn har rötter i andra länder, andra har varit ute och rest och en del har sett andra kulturer på TV. Det är en del av barnens vardag och det är vår uppgift att göra det till en så naturlig del av vardagen som möjligt. Alla människors lika rätt till liv och glädje. Det är en stor uppgift som ligger på våra axlar.

En sak som jag tänker är viktigt att se till är att det inte bara finns olika kulturer vad gäller språk och hemland utan också olika kulturer inom varje kultur så att säga. Se till oss här i Sverige. I Göteborg kan praxis vara att göra på ett visst sätt i en viss situation medan det i Luleå kan vara praxis att handla på ett annat sätt. Det finns kulturer där många inom en stad är mycket aktiva inom drama och teater medan det i andra städer är betydligt vanligare att många deltar i en viss idrott. Det viktiga är att det är helt okej att vara olika. Det pratar vi mycket om just nu. Man kan vara lika i en viss kultur men om man åker någon annanstans så kan man vara olika där. Det är härliga reflektioner att höra från barn som är 4-6 år! Detsamma gäller i förskolan. Barnen har reflekterat över hur de själva är olika gentemot de andra och alla barn var olika på något viss. Någon var blyg, någon var brunögd, någon med rötter i utlandet, någon hade mer spring i benen och någon var bäst på en viss kunskap. Vårt arbete framöver kommer bl.a bygga vidare på det starka intresse för olika språk och länder som har vuxit hos barnen. Och det är här som vår Ipad kan bli ett viktigt verktyg:

Vi har hittat barnvänliga appar om Tic Tic som finns på olika språk (22 kr/st för fullversion) vilket gör att barnen kan byta mellan apparna och höra hur ett visst ord låter på Pelles språk eller på Stinas eller på Sebastians språk. Apparna om TicTic är upplagda som en uppslagsbok där varje ordgrupp är som en egen mapp exempelvis mat och kläder vilket även främjar sortering och användandet av samlingsord. Vi har även en app där man kan se hur samma ord görs på teckenspråk. Den sistnämnda är dock inte barnorienterad och kräver tyvärr att man kan skriva ordet. Jag efterlyser därför en app upplagd i tecknad form där barnen själva kan trycka på en bild av t.ex kläder och klicka sig vidare till strumpor så att de då kan se ett "rikigt" klipp av hur tecknet utförs. Det ska vara roligt att lära! Det är här som vi ser ett stort plus med Ipaden, där kan man höra hur orden låter på riktigt direkt och inte när en pedagog stakar sig genom ett skrivet ord!

Vi vill också få tips på en bra barnvänlig app med kartor eller flaggor då detta har kommit upp i samtal med barnen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar