tisdag 9 oktober 2012

Kan jag?

Jag har tillsammans med en kollega från en annan förskola blivit ombedd att dela med mig av de tankar jag har runt pedagogisk dokumentation och de arbetssätt som vi har börjat så smått att implementera i vår verksamhet.

Min första tanke? HJÄLP!

ska jag? kan jag? är jag verkligen tillräckligt bra på mitt jobb för detta? på pedagogisk dokumentation?

Det är ju just därför som jag läser en kurs i ämnet i Borås. För att lära mig mera. För att jag känner att jag inte ens kan en bråkdel av det jag behöver känna att jag behärskar. Men det är ju inte förrän man börjar lära sig mer om något som man inser att man knappt har hunnit påbörja kunskapens resa.

"Ju mer jag lär mig desto mer inser jag hur lite jag vet." Sokrates

Och just med pedagogisk dokumentation så är det väl först när man börjar reflektera runt sin dokumentation som den blir pedagogisk. Därmed är ju även påbörjade funderingar runt de dokumentationer man hittills gjort en form av pedagogisk dokumentation om man har som syfte att utveckla nya arbetsformer och använder dessa som grund.

Klart att jag kan! Utifrån mina erfarenheter och utifrån mina tankar och läroprocesser.

Ibland önskar jag att jag hade börjat göra en egen portfolio över det egna lärandet när jag påbörjade min yrkeskarriär. Då hade jag ju tydligt sett hur mycket jag utvecklats!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar