söndag 7 oktober 2012

Dokumentation?


Den senaste veckan har jag tänkt mycket runt dokumentation.
Vad är det? Varför gör vi det? Hur ska vi göra det? Hur mycket ska vi göra? För vem ska vi göra det?

Jag har i nuvarande kurs hittills läst "Varför pedagogisk dokumentation?" och "Vad berättas om mig?" vilket gett en del tankar men i fredags var det dags för en av kommunens utvecklingsdagar för förskolan och jag tillsammans med ytterligare två pedagoger var ombedda att visa prov på våra olika sätt att dokumentera vår verksamhet. Detta ledde till att jag funderade ännu mer kring detta. Efter veckan som gått har jag insett att svaren på frågorna ovan är helt beroende på vem som ställer sig frågan.

Jag som är nyutbildad atelierista tycker att dokumentation är något roligt som ger så mycket tillbaks till verksamheten. Därför engagerar jag mig kanske extra mycket i just detta.

Ett sätt att se på det är att jag lämnar barngruppen när jag sätter mig vid bordet och skriver ett reflektionsprotokoll eller när jag lägger in foton i datorn eller i powerpointdokumentationen och att verksamheten därför blir lidande. Och gör jag det på min utvecklingstid så tar tiden slut och det blir jättejobbigt. MEN jag tror att om man låter bli att dokumentera inför t.ex en arbetslagsträff så har man inget material att reflektera över och därmed blir verksamheten lidande. Och om vi har dokumentation att reflektera över på våra arbetslagsträffar så utvecklar vi pedagoger vårt förhållningssätt genom de gemensamma diskussioner som följer vilket gynnar vår verksamhet. Givetvis går jag inte undan när vi har fullt med barn men de där dagarna när det är färre barn för att flera är lediga eller sjuka eller när alla barnen har satt igång ordentligt med något och är i full gång med det. DÅ tar jag mig den tiden.

Vi har på min arbetsplats börjat tänka mycket i banorna "En dokumentation för flera syften" vilket spar mycket tid. Innan jag påbörjar en större dokumentation i t.ex Powerpoint funderar jag över om detta går att använda till mer än bara just det som är grundtanken. Efter förra årets atelierista-utbildning är Powerpoint absolut mitt favoritverktyg till detta. Dokumentation och reflektionsunderlag under en levande process för oss pedagoger (och i viss mån även barnen om vi kör bildspelet via projektorn) och när projektboken till slut är klar är den en jättebra diskussionsgrund för såväl barn som vårdnadshavare.

För vem då? Jag tänker att dokumentationen i alla lägen är för den egna verksamhetens skull. För oavsett om dokumentationen är tänkt för barnen, chefer eller politiker så har vi ju troligtvis reflekterat över frågeställningarna när vi skrev ihop den. För att inte tala om att den dokumentation som ges vidare till högre ort ligger till grund för framtida budgetar, fortbildningsdagar och annat som ju kommer tillbaks till oss och vår verksamhet. Ju bättre vi blir på att dokumentera tydligt och effektivt och reflektera över den dokumentation vi gör desto bättre blir vår verksamhet. Om vi är öppna för det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar