fredag 28 september 2012

många tankar

I onsdags var jag och en kollega på kurs på SPSM, specialpedagogiska skolmyndigheten i Göteborg ang att arbeta med tal- och språkstörning i förskolan. Detta var den första av två tillfällen med en mellanliggande uppgift. Jag hade för ett år sedan ingen aning om att man kan få gratis kurser genom dem. Gå ut och titta på www.spsm.se och kolla vad de har med jämna mellanrum, det tänker jag göra! Det är alltid värdefullt att få möjlighet till reflektion tillsammans med andra pedagoger från andra förskolor. Det som saknas är väl tyvärr ofta tiden att fortsätta diskussionen i arbetslaget sedan. Vi hoppas att kunna lägga någon minut (!) till detta under nästa veckas reflektionsmöte.

Jag känner ofta att tiden inte räcker till just nu. Det finns så mycket som MÅSTE göras så att jag inte hinner med det ROLIGA, det som jag VILL göra. Handlingsplaner ska läggas upp, arbetsmiljögenomgången besvaras, höstbrev med all vikig info skrivas, viktiga telefonsamtal måste ringas och schemaomläggningar göras. Det som jag egentligen VILL göra är att sätta mig vid datorn och tänka runt de foton och de anteckningar som jag har i en Powerpointdokumentation som jag sedan skulle VILJA reflektera över tillsammans med kollegorna inför vårt fortsatta arbete. Men fotona får ligga kvar i kameran ett tag till och anteckningsblocket får ligga kvar i skåpet för just nu känns den tiden avlägsen. Det märks väldigt tydligt att jag gått ner från 6 timmar till 4 i utvecklingstid sedan förra året.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar