söndag 9 september 2012

Kartläggning

Nu äntligen kan jag komma igång med höstens kartläggning av barnens tankar och intressen inför kommande projekt. Veckan som var blev lite uppstyckad eftersom jag fick vara hemma med vård av egna barn och veckan för eden hade vi inskolningar. Men den kommande veckan är förhoppningsvis mina egna barn friska och jag också så att jag kan fokusera 100 % på arbetet. Det är i sådana här lägen som jag önskade att vi hade ett arbetsrum att samla alla papper i, där man kan sortera, lägga fram och studera för att kunna gå i djupare reflektion över barnens tankar.

För att nå lite närmare barnens tankar har vi gjort några tydliga punkter hittills:

Vi har bestämt att i 99 fall av hundra hålla benhårt på våra tre matbord eftersom vi tenderar att prata mer med barnen om det inte finns ytterligare en vuxen vid bordet.

Vi har också sett att barnen blir öppnare mot varandra och samtalar mer vid borden då. Detta ger oss pedagoger ett gyllene tillfälle att snappa upp tankar och funderingar.

Vi skulle vilja lämna ut ett "fyll-i-brev" till föräldrarna där barn och föräldrar tillsammans kan fylla i vad de t.ex gjort i sommar, vad barnet tycker är extra intressant hemma och vad de pratar mycket om just nu. Givetvis är det frivilligt att svara på de olika frågorna. Dels är det ett sätt att göra föräldrarna delaktiga men även ett försök att komma runt "vad vill fröken att jag ska svara nu?"-principen... Vi vill få en bättre bas i samtalen med varje individ. Om vi har lite mera bakgrund så kan vi även starta igång samtal mellan två barn som kanske inte pratar så mycket annars bara genom att påpeka att de varit på samma ställe i sommar..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar