lördag 21 januari 2012

Tankar om "Utbildningsvetenskap för förskolan" av Bim Riddersporre och Sven Persson

Först tänkte jag bara "Åh herrejösses, vilken tegelsten!"... Särskilt med tanke på namnet. Men jag lät inte detta avskräcka mig utan jag satte mig förra helgen och sträckläste i två dagar vilket gjorde att två tredjedelar var avklarade innan söndag kväll. Boken är uppdelad i tre delar; 1. Perspektiv på förskola och barndom, 2. Lärande, demokrati och ämnesdidaktik, 3.Styrning och villkor. Detta gjorde att den blev överskådlig och kändes mer som tre böcker i en snarare än som en enda lång bok... Jag rekommenderar verkligen denna bok till alla som jobbar inom förskolan då jag fått en djupare förståelse för varför förskolan idag ser ut som den gör, hur jag kan lägga upp mitt arbete utifrån den reviderade läroplanen och hur man kan tänka runt den fysiska miljön som en tillgång.

Jag gillade ämnesdidaktik-delen då det blev väldigt "hands on" och relaterade till den verkliga praktiken utifrån de olika delarna i läroplanen. Väldigt tydligt och med en bra översikt. Jag funderade bland annat på det här med att leksaker är könskodade. jag tror att vi till stor del har kommit ifrån detta hos oss även om vi har kvar både familjevrå med kök och dockor samt en låda bilar. Men annars har vi ganska neutrala saker som används av båda könen. Vårt bil- och byggrum som tidigare alltid bara bestått av bilar, klossar och duplo har i våra nya lokaler ersatts av en byggvrå där klossar, duplo, mjölkkartonger, äggfack och frigolit samsas. Bilarna har flyttat ut till vår småbarnsdel men kan hämtas om man t.ex byggt en väg eller ett garage och så har byggvrån en mer central position nu än i våra gamla lokaler. Här kom också kapitlet om lokalernas utformning in i tankarna för det är sådan stor skillnad nu mot förut. Jag och dåvarande kollegan Maria var de som ansvarade för ritningarna och vi diskuterade mycket kring hur vi ville arbeta och hur de olika rummen skulle fungera innan vi gjorde otaliga skisser som vi diskuterade med de övriga i arbetslaget. Det kändes som att detta kapitel gav mig en trygghet i att vi nog faktiskt tänkte "rätt" när vi lade planritningarna. Vi gjorde dem utifrån ett 1-5årsperspektiv och hade troligen gjort på helt annat vis om det skulle varit en ren 3-5årsavdelning...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar