fredag 13 januari 2012

Tankar från implemeneteringskursen13 januari 2012

Idag var det dags för tillfälle 2; litteraturseminarium på boken Aktionsforskning i förskolan trots att schemat är fullt. Det var en jätteintressant bok som bygger på ett arbetssätt som många redan använder sig av fast i en lightvariant. Inventera nuläget genom observationer och dagbok, reflektera över förändringar, observera några veckor och skriv dagbok, reflektera..... Jag tror inte att steget till ett sådant arbetssätt vore särskilt långt men till stora delar är det en organisationsfråga. Behovet av att få arbeta i tvärgrupper tillsammans med en handledare känner jag kräver en högre budget och mer personal men genom att organisera om i scheman så kanske man kan lösa det till viss del i alla fall. Under dagens seminarium levde diskussionen upp och vi upplevde att den blev djupare än den skulle varit inom arbetslaget, det är ju lätt att fastna i samma tankegångar om man inte får input utifrån. Jag tror att det kan gå att använda en lightvariant av aktionsforskning som verktyg för att synliggöra det dagliga arbetet och framförallt för att komma tillrätta med problemområden.
Den här boken skulle gott kunna vara underlag för diskussion i arbetslag under förutsättning att alla får tid och möjlighet att läsa den och att tid avsätts för gemensam reflektion. Den modell för bearbetning av texten som vi fick prova denna gång, dvs trippellogg var ett jättebra hjälpmedel i tre spalter; 1: Valda citat ur boken, 2: Tankar och reflektioner över de valda citaten, 3: Formulera utifrån 1 och 2 frågeställningar att lyfta i gruppen.
Det var kanonbra och väldigt överskådligt att ha till hands vid reflektionen.

De närmsta två veckorna är det Utbildningsvetenskap för förskolan av Bim Riddersporre och Sven Persson samt Att fånga lärandet - pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier av Christina Wehner-Godée som ska plöjas igenom. Det här kommer att bli en spännande resa!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar