lördag 24 september 2011

Oj vad jag observerar!

Att få tid till observation och dokumentation är inte lätt. Det känns ibland som om jag stjäl tid från barnen men eftersom vi har en dator inne i lekrummet så är jag i alla fall en extra vuxen för barnen om det skulle behövas. Det gäller att skriva lite då och då när barnen ändå har kommit igång bra med "sitt" och allt flyter.

Igår efter lunch satt jag i drygt en och en halv timme och observerade och till viss del servade de två femåriga husbyggande tjejer som jag skrivit om tidigare när de fortsatte sitt projekt. Just på fredagar fungerar detta då vi har färre barn då men säg en vanlig måndag förmiddag när allt går i ett och vi är två pedagoger på snart tolv småbarn och två pedagoger på tretton 4-5-åringar. Då är det tufft att kunna sätta sig ner och bara observera eller skriva rent och göra en snygg dokumentation. Ändå är vi ålagda detta än tydligare i den nya läroplanen.

Jag hoppas på att få igång min diktafon den kommande veckan så att jag tydligare kan dokumentera språkutvecklingen hos flera av barnen då detta är ett område som vi nu har extra fokus på med de mindre barnen. Om vi ska kunna se en förändring så behöver vi ju först ha ett dokumenterat utgångsläge. Jag funderar även på om skolan som vi är anslutna till kan tänkas ha en videokamera på stativ så att vi kan dokumentera samlingstillfällen och andra aktiviteter då vi inte kan avvara en pedagog för observation i stunden. Annars är ju detta något som kanske är värt att överväga i framtida inköp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar