lördag 25 juni 2011

Tankar om "Förskola i utveckling" s.1-8

Detta är en av Skolverket utgiven skrift och utgör bakgrunden till den förändrade läroplanen för förskolan. Jag tycker det känns bra att läsa den därför att många av tankarna är precis så som vi i arbetsgruppen tänkt arbeta nu när vi omorganiserar lite. Många möjligheter för barnen att skapa, konstruera, leka, dramatisera, musicera och koppla av.
Vad gäller inspirationsarbete för att stimulera barnens skriftspråksintresse ligger vi nog redan ganska långt fram ändå eftersom vi redan tidigare arbetat med ordbilder, dvs ord skrivna med små bokstäver uppsatta på t.ex "fönster" eller "stol" plus att barnen haft egna ordlådor med ord som egna namnet, mamma och pappa samt syskons namn. Sedan har vi lagt till ett ord när barnet lärt sig "sina" ordbilder och de har tyckt att det varit roligt att sitta med.
Jag vill tro att jag alltid varit en "läsar"-pedagog. En sådan som läser på vers när en bok är så skriven, en sådan som läser mycket och ofta och som inte gärna avbryter mitt i en bok utan att något viktigt inträffar. Jag vill ge barnen en positiv läsargrund. Detta kanske har sin bas i att jag själv gillar böcker, gärna lite tokroliga sådana, skrivna just på vers t.ex av författare som Dick Bruna (Prinsen av Brabant, Miffy), Einar Norelius (Petter och hans fyra getter) och Donaldson och Scheffler (Gruffalon). Hursomhelst kan jag sitta ganska länge i "gropen" och bara läsa när tillfälle ges. Det är mysigt. Och språkutvecklande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar